front_studiov8Vi flyttar från Vindkraftsvägen 1 till Studiovägen 8 i Tyresö. Från och med måndagen den 26 november träffar ni oss i våra nya lokaler. Hämtning av beställt material görs även det från och med den 26 november från vårt nya lager på Studiovägen.

 

Vår nya adress är Katako AB, Studiovägen 8, 135 48 Tyresö. Telefonnummer och e-postadresser är desamma som tidigare.

 

 

=> Kontakta oss
=> Karta