För två år sedan fyllde Katako 30 år. Detta firades av personalen tillsammans med många av de som på olika sätt jobbat med eller nära företaget från början.

På jubileumet delades det stora sällskapet upp i mindre grupper, där varje grupp bland annat fick i uppdrag att göra en oljemålning. Vad kunde vara mer lämpligt än att måla på Katakos egna ljudabsorbenter i format 600 x 600 mm.

Uppdraget gick ut på att alla deltagare skulle visualisera vad Katako betytt för dem genom åren. Alstrena hängdes sedan upp efter festen i Katakos lokaler på Studiovägen 8 för allmän beskådan ända fram till idag – då ordet UNDER-tak istället fick en ny innebörd.

Fem meter upp på snedtaket i Katakos stora samlingsrum kom nämligen konstutställningen idag att nå nya höjder.