Terminal 2 återinvigdes igår med 2000 nya kvadratmeter, som byggts upp i den gamla terminalen. Och med det har den gamla terminalen fått en helt ny look.

Katako har projektlett och utfört monteringen av det undertak som nu pryder och bidrar till terminalens  fräscha, skandinaviska och luftiga stil.

“Projektet har präglats av spännande utmaningar. Våra konstruktörer och montörer har med sin flexibilitet och kreativitet lyckats skapa ett undertak, där förutsättningarna inte var givna från början.

Renoveringen av terminalen har pågått utan att trafiken stängts av. Det har varit tufft att bygga om i full drift. Vi är vana att arbeta under tuffa och föränderliga förhållanden, vilket gjort att vi snabbt har kunnat ställa om och anpassa det dagliga arbetet.” berättar Thomas Oscarsson, arbetsledare på Katako.

Hela nybygget har skett i luftrummet inne i terminalen där det tidigare var enormt högt i tak.

Terminalen byggdes 1990 som inrikesterminal och har med tiden blivit både sliten och rörig. Renoveringarna som gjordes skapade ett lapptäcke, vilket gjorde att Swedavia till slut valde att skapa något nytt i det gamla.

 
=> Välkommen till nya terminal 2!