micke_irekMicke, ansvarig för de tre servicebilarna, och Irek, montör, är ofta ute på olika montagejobb tillsammans. Det kan handla om att byta ut en trasig undertaksplatta till att sätta upp ett helt undertak.

Vi bad dem och deras kollegor rapportera med bilder hur deras verklighet ser ut – följ med på deras resa!