Fakturor:

Fakturor sänds med e-post till: faktura@katako.se

E-postadressen faktura@katako.se är ett mottagarkonto, som inte kan besvara inkommande e-post. Kontot hanterar endast leverantörsfakturor. Mejla därför kontakt@katako.se om du önskar komma i kontakt med oss.

Har du inte möjlighet att sända fakturor i pdf-format, sänds pappersfakturor till postadress:

Katako AB
Ringborregatan 1
721 34 Västerås

OBS!

  • Fakturor sänds i pdf-format.
  • Sänd endast en faktura med bilagor per pdf-fil.
  • Ange korrekt fakturamottagare, order-/projektnummer samt referensperson på fakturan.
  • Fakturor, som saknar korrekta uppgifter enligt ovan, returneras till avsändaren för åtgärd med notering som t ex:- Fakturan saknar projektnr
    – Fel fakturaadress
  • Vid reklamation av faktura emotser vi en ny korrekt faktura med 30 dagars betalningstid.
Övrig post:

Övrig post såsom orderbekräftelser och liknande skickas till info@katako.se eller med post till:

Katako AB
Studiovägen 8
135 48 Tyresö