Med våra två servicebilar kan vi snabbt nå våra kunder för att hjälpa dem med mindre service-uppdrag. Det kan vara allt från mindre ad hoc-insatser som att en platta ska upp eller ett tak ska ställas i ordning efter vattenskador till mindre redan inplanerade uppdrag som att väggar ska rivas eller att tak i mindre utrymmen behöver komma på plats.

Alltid på språng

Katakos servicebil

Katakos servicebil – redo för nya uppdrag.

I veckan satte Micke Lindström, kombinerad arbetsledare/montör och ansvarig för den större servicebilen, bl a upp tak på 25 kvm vardera i två tvättstugor i en bostadsrättsförening. ”Det är viktigt att vara flexibel. Ibland är det rörigt på bygget – många samsas på liten yta. Jag lämnar även personal och material om så behövs.”

 

Först en snabb lägesanalys

Kunden kontaktar Katako och berättar vad de behöver hjälp med. Micke åker därefter ut och bedömer situationen på plats för att kunna sätta in rätt resurs och säkerställa att relevant material plockas ihop för uppdraget. ”Jag behöver se lokalen och dess förutsättningar för att kunna formera och planera utryckningar och insatser på rätt sätt.”

Inget jobb är för litet. Eller för stort.

Micke Lindström, arbetsledare/undertaksmontör

Micke Lindström, arbetsledare
och undertaksmontör
Ansvarig för den större servicebilen

”Med våra servicebilar kan vi ta vilket jobb som helst. Inget är för litet eller för stort”, säger Micke och drar vidare till Riksantikvarieämbetet, där Katako iordningsställer takytor efter nya rördragningar i samband med ombyggnation av deras kontor.

Servicebilarna opererar över hela Storstockholm och har haft uppdrag i såväl Södertälje som Bro.