Kista One, Kista

Kista One, Kista

Katako bygger om ca 18 000 m2 under­tak på Kista One åt Kungs­­kvarnen AB. Projektet startar idag och beräk­nas pågå under hela 2012.

Kista One erbjuder kontors­lokaler med bästa läge intill restau­ranger och butiker i Kista Galleria.

 

=> Se även andra projekt