Hösten 2014 fick vi i uppdrag att montera 16 000 kvm undertak i den nya fastigheten ”Mästerhuset” på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Resultatet blev moderna, designade och flexibla lösningar för en mängd olika typer av utrymmen. Nu flyttar hyresgästerna in.

Läs mer om projektet och de olika undertakslösningarna:

http://www.katako.se/ex-pa-projekt/masterhuset-master-samuelsgatan-stockholm/