I ett konferensrum på ett av kontoren monterades ytterligare ett spektakulärt flingtak.

Inget uppdrag är för komplext för Katako

Den här gången ställdes montörerna inför stora utmaningar. Arkitekten hade ritat ett undertak som man skulle kunna likna vid en böljande våg eller kölen på en båt. Flingorna växte i storlek – från innerväggarna blev flingorna längre och längre – tills de blev som längst när de möttes mitt i rummet. Höjden varierade från 150 till 700 mm.

Inget uppdrag är för komplext för oss. Vi har byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet hos våra montörer av allehanda uppdrag under alla de år vi varit verksamma. Thomas Oscarsson, arbetsledare på Katako

För att få flingorna på exakt rätt plats utgick montörerna minitiöst från arkitektens ritning. De började med de kortare flingorna, monterade tio stycken åt gången per profil, och sedan hängdes profil efter profil upp på innertaket. Varannan flinga monterades vinkelrätt. Mitt ovanför det tänkta konferensbordet monterades de längre flingorna på 700 mm.

Förutsättningarna stämde inte alltid in efter ritningens, och som brukligt anpassade och justerade därför våra montörer installationen allt eftersom för att återge arkitektens intentioner.

Det var ytterst viktigt att få varje flinga på exakt rätt plats. Annars skulle det synas tydligt och skapa en disharmoni.

Det blev som en båtköl som sakta växte fram, berättar Krister Segerberg, montör på Katako. Därför fick detta uppdrag arbetsnamnet “Skeppet”.

Resultatet blev en unik och magnifik installation och i många betraktares ögon ett rent konstverk.

FAKTA
Material 0,5 mm tjocka metallflingor i vitlackerad plåt (150 – 700 mm höga)
Yta 60 kvm

 

 

Läs mer om Mästerhuset och några av våra delprojekt:

=>  Läs mer om projektet Mästerhuset

  1. Montage av akustikputs – Atriumgården
  2. Vitt flingtak på allmän yta – kontor
  3. Spektakulärt flingtak i konferensrum
  4. Exempel på undertakslösning i korridor
  5. Ljudabsorbenter i kontor