Sommaren 2013 fick vi i uppdrag att montera 2 000 kvm undertak på Ericssons huvudkontor i Kista. De speciella taklösningarna som skulle monteras på direktionsvåningarna, plan 7 och 8, bestod av Rockfon-produkter. Heving & Hägglund stod för den totala entreprenaden.

Ericssons huvudkontor

Ericssons huvudkontor

Arbetet skulle ha påbörjats v 29 och vara klart v 51. Vi fick access först v 40, vilket innebar att byggtiden för vår del halverades. Därefter dröjde det innan vi hade möjlighet att påbörja arbetet i någon större utsträckning.

Flexibilitet är A och O i stora projekt

För att kunna möta projekttidplanen gjorde vi allt för att arbeta ikapp det försenade projektet. Från två resurser initialt utökade vi snabbt till 18 montörer. Med utökad bemanning och intensivt arbete gick vi i mål enligt den ursprungligt uppsatta projektplanen.

Vår utmaning var återigen att kombinera kort produktionstid och stor takvolym med en viss teknisk svårighetsgrad. Våra kompetenta montörer arbetade 60-timmarsveckor, och sju helger i sträck, vilket bidrog till att vi gemensamt kunde lösa problemet och att den övergripande tidplanen kunde hållas.

Kontinuerlig satsning på styrning, logistik och personal

Större och krävande uppdrag som detta ligger i linje med vår utveckling av verksamheten. Vår utökade satsning på styrning, logistik och personal stöttar entreprenaderna att uppnå sina leveransmål.

Ericssons nya kontor blev utsedd till “Årets Stockholmsbyggnad” 2011. Byggherre är Vasakronan och arkitekt är Gert Wingårdh Arkitektkontor.

=>  Läs mer om den spektakulära byggnaden på Stockholm Stads webbplats.

 

FAKTA OM PROJEKTET
Utförandetid V 41 – 50, 2013
Total-
entreprenör
Heving & Hägglund
 Storlek  2 000 kvm