Vi på Katako har konstruerat en stor mängd innertak på en rad olika platser. Det här är exempel på projekt som har varit speciella på olika sätt och som vi vill presentera närmare.